Vår agila projektmetodik

På Wasabi Web använder vi SCRUM som projektmetodik. Det bidrar till att du som kund får möjlighet att bestämma vad som är viktigast att prioritera vid varje leverans och det skapar då en förutsättning att lansera projektet i en snabbare takt.

Lägger man krut på det som måste göras just för stunden, d.v.s. arbetar utifrån ett agilt arbetssätt, medför det att projektet blir mer grundligt och kvalitativt utfört. Istället för att exempelvis förhålla sig till en lång plan där 20 procent av projektet inte bidrar till ett ökat värde för målgrupperna.

Som leverantör ser vi flera fördelar med att jobba med SCRUM:

1. Bättre leveransplanering

2. Större förståelse om att utveckling tar tid om det ska göras med goda resultat

3. Transparent dialog om vad som är viktigast för målgrupperna att se på webben

4. Möjlighet att styra om riktningen under utvecklingen

5. Möjlighet att prioritera det som styr kunden mot deras verksamhetsmål

6. Möjlighet att kunna kostnadsstyra sin utveckling och jobba i etapper om man önskar

Den agila systemutvecklingen bygger på ett resultatinriktat tillvägagångssätt, en effektiv dialog mellan kund och leverantör samt ett flexibelt arbetssätt. Vidare innebär detta schemalagda delleveranser av funktionalitet och löpande data-drivna beslut och utvärderingar. Metodiken Scrum kompletterar de agila metoderna med tidsfördelning av arbetsuppgifter samt fokuserad affärsnytta som ger webbyrån störst möjlighet att utveckla webblösningar som genererar försäljningstillfällen.

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt