Google Ads (SEM) – när du vill synas i rätt ögonblick

Google Ads (SEM) också kallat sökordsannonsering är ett effektivt sätt att driva relevant trafik till din sajt. Wasabi Web hjälper dig att komma igång.

Google Ads-annonsering som leder till avslut

Utöver att webbsidan ska vara utvecklad i termer av konverteringfokuserad design (CRO) med tydliga mål är det självklart viktigt att rätt besökare landar på rätt och relevanta sidor på er webbsida. Den här delen brukar kallas för digital marknadsföring och där spelar Google Ads en otroligt viktig roll. Genom noggranna mätningar, väldefinierade analyser och kontinuerliga uppföljningar skapas underlag för att förbättra kvalitén på besökarna och i långa loppet öka ert företags resultat. Det är precis det sökmotormarknadsföring (SEM) handlar om – att hitta de mest inkomstbringande orden som ökar era intäkter!

Behöver ni hjälp med sökordsannonsering på Google Ads? Kontakta oss på Wasabi Web!

 • Vi ser till att rätt kunder kommer in på rätt landningssidor.
 • Vi ser till att pricka in er faktiska målgrupp.
 • Vi sköter om allt och ni sköter ert företag.
 • Vi är transparenta genom hela arbetsprocessen.

Google shopping

Google Ads Shopping är en kraftfull SEM lösning som är specifikt riktad till dig som vill marknadsföra ditt e-handelsföretag digitalt. Tjänsten möjliggör marknadsföring av produkter på Google-söksidor och andra relevanta platser på nätet. En stor fördel med Google Ads shopping är dessutom att annonsen visas längs upp på sidan av sökresultatet, som därmed hamnar över textannonser som visas nedan.

Effekten är en maximerad synlighet som når din målgrupp och främjar konvertering!

 • Visuell och produktfokuserad - Produktbilder, priser och titlar visas direkt i annonsen, vilket gör dem mer visuellt tilltalande och ger potentiella kunder en snabb översikt över produkterna.
 • Kvalificerad trafik - Annonser visas för personer som redan har ett intresse av produkterna. Vilket innebär att trafiken som genereras är mer benägen att konvertera till köp.
 • Detaljerad inriktning - Produktdata används som produktnamn, kategori, pris för att rikta in dina annonser mot relevanta målgrupper. Vilket ger en stor möjlighet att nå lönsamma och de mest potentiella kunderna.
 • Mätbara resultat - Google Ads ger omfattande rapporter om hur annonserna presterar, inklusive data om klick, konverteringar och avkastning på investeringen (ROI).
 • Hög synlighet - Produkterna visas inte bara i Google-söksidor utan även i Google Shopping-fliken, vilket gör att produkterna hamnar längst upp i resultatet.
 • Kostnadseffektivt - Med rätt optimering och inriktning kan Google Ads Shopping vara mycket kostnadseffektivt. Budgetar, budstrategier och prioritera de mest lönsamma produkterna anpassas för bästa resultat.

Hur jobbar Wasabi Web med Google Ads?

Genom noggrann analys och anpassning skapar vi effektiva kampanjer som inte bara speglar våra kunders visioner, utan också överträffar deras förväntningar. Upptäck hur vi på Wasabi Web tar Google Ads till nästa nivå för att maximera din digitala synlighet och framgång online.

 • Analys - Förarbete och analys inför Google Ads-kampanjer är väsentligt för att skapa effektiva annonser. Det ger insikter om målgruppen, identifierar relevanta sökord, optimerar budgeten och säkerställer en effektiv kampanjstruktur.
 • Uppsättning - Att sätta upp Google Ads-kampanjer kräver djupgående målgruppsanalys, sökordsidentifiering, och budgetoptimering. Skapande av engagerande annonser och strategisk kampanjstruktur är avgörande för att maximera relevans och effektivitet.
 • Löpande optimering - Efter att ha samlat data är nästa steg att göra justeringar. Optimering av Google Ads-kampanjer är en ständigt pågående process för att förbättra resultat och maximera avkastningen.
 • Rapportering - Vi erbjuder skräddarsydda och dynamiska månadsrapporter för att ge våra kunder en omfattande översikt över deras Google Ads-kampanjprestanda. Denna månatliga rapportering ger våra kunder en klar bild av vilka resultat deras investering genererar och möjliggör informerade beslut för framtida strategier.

1294 %

ROAS på en säsongsbaserad kampanj för e-handelskund

318 st

köp på 2 mån för en e-handelskund

9,57 %

konverteringsfrekvens för en e-handelskund

1,2 miljoner kronor

av ordervärde för en leads-kund

FAQ – Google Ads

Google Ads-processen hos Wasabi Web

Det är en rätt enkel process. Genom att vi på Wasabi Web får hantera era Google Ads-annonser går vi på ett uppstartmöte igenom hur kampanjerna ska utformas vilket inkluderar era och våra förslag på sökord och landningssidor, definiera segment samt göra en geografisk avgränsning.

Vi ser till att er digitala marknadsföring uppnår optimal effekt. Det är viktigt att se Google Ads-annonsering som en pågående process. Internet är ett föränderligt landskap vilket gör att användarna människors sökbeteendet på Google varierar och därmed är Google Ads-annonser även något som blir en flexibel och ombytlig process.

Med andra ord inget som förändrar världen över en natt. Till skillnad från traditionell media som exempelvis tidningsannonser går det genom Ads att kontinuerligt utvärdera, analysera och följa upp annonser och sökord – allt för att tillslut driva in rätt besökare och få dem att konverteras till kund.

Hur lång tid tar det innan man kan se resultat med Google Ads?

Tiden det tar att se resultat genom Google Ads varierar beroende på flera faktorer, inklusive din bransch, målgrupp, budget och annonstyp. Vissa företag kan se omedelbara resultat, medan det för andra kan det ta längre tid.

Generellt sett kan du förvänta dig att se initiala resultat inom de första veckorna av kampanjstart. Under denna tid är det viktigt att optimera och finjustera kampanjen så att man säkerställer att annonserna visas för rätt målgrupp. Långsiktiga resultat och fullständig kampanjoptimering kommer ta längre tid.

Att ha realistiska förväntningar och vara beredd på att göra justeringar baserat på data och prestanda är viktigt för att maximera effektiviteten av dina Google Ads-kampanjer.

Kan man förvänta sig mer än 100% ROI via Google Ads?

I vissa fall så är detta absolut möjligt. Här kan du som exempel läsa om det prisbelönade projektet från Wasabi Web där 8.000 kr gav 1,2 miljoner kr i försäljning för en kund via Google Ads.

Vad är skillnaden på Google Ads & SEO?

Google Ads och SEO (Search Engine Optimization) är båda strategier för att öka synligheten online, men de skiljer sig åt på flera sätt:

Resultat och tidsperspektiv:

Google Ads: Ger omedelbara resultat. Annonsen syns direkt när kampanjen startar, men resultaten kan minska om budgeten minskas eller om kampanjen inte är väloptimerad.
SEO: Tar tid att bygga upp. Optimering av webbplatser och innehåll kan ta månader innan de rankas högre i organiska sökresultat, men resultaten är mer långsiktiga.

Placering på sidan:

Google Ads: Annonsen visas vanligtvis över eller bredvid organiska sökresultat.
SEO: Organiska sökresultat visas under eller bredvid annonsplaceringarna.

Kostnad:

Google Ads: Kostnaden är direkt kopplad till annonsbudgeten. Du betalar varje gång någon klickar på din annons (CPC – Cost Per Click).
SEO: Kostnaderna är främst för initial optimering och innehållsskapande. Organiska sökresultat genererar trafik utan direkt kostnad för varje klick.

Både Google Ads och SEO kan vara effektiva strategier beroende på dina affärsmål och resurser. Många företag väljer att kombinera båda för att maximera sin online-närvaro.

Vad kostar annonsering via Google Ads?

Kostnaden för Google Ads-annonsering bestäms av flera faktorer och beräknas i en auktionssystemmodell. Här är några av de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden:

Sökordsval: Populära och konkurrensutsatta sökord tenderar att ha högre kostnader per klick (CPC) eftersom fler annonsörer tävlar om dem. När du väljer sökord bör du överväga relevans för din verksamhet och målgrupp.

Auktionsmetod: Google använder auktionsmodellen för att bestämma vilken annons som visas och var den placeras. Den högsta budgivaren vinner dock inte alltid auktionen. Google använder också Quality Score, som inkluderar kvaliteten på din annons, sökordsrelevans och användarupplevelse på landningssidan.

Quality Score: En hög Quality Score kan sänka dina kostnader och förbättra annonsens placering. Det uppmuntrar annonsörer att skapa relevanta annonser och tillhandahålla användbara sidor. Varje sökord får ett poäng från 1/10 – 10/10.

Geografiskt område: Kostnaderna för annonsering kan variera beroende på var dina målgrupper befinner sig. Det kan vara dyrare att annonsera i konkurrensutsatta geografiska områden.

Budget: Din dagliga eller månatliga budget påverkar hur mycket du kan spendera på annonsering. Om du har en låg budget kan det vara svårare att konkurrera i auktioner för konkurrensutsatta sökord.

Bransch och konkurrens: Vissa branscher är mer konkurrensutsatta än andra, vilket kan påverka kostnaderna för annonsering. Om det finns många företag som tävlar om samma sökord kan det driva upp priserna.

Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och optimera dina Google Ads-kampanjer för att säkerställa att du får bästa möjliga avkastning på din annonseringsinvestering.

Hur tar ni betalt?

Vi tar en fast månadskostnad per mån + 10% av er annonsbudget i hanteringsavgift.

Detta finansierar skapandet av kampanjer, mätning och rapportering av annonser och framtida optimering.

Har ni t.e.x 10.000 kr i annonsbudget en månad så används 9.000 kr direkt i annonsbudget hos Google.

erik-dahlen-lakritsroten-telenor-arena google ads
"Detta är andra gången jag anlitar Wasabi Web. Resultatet denna gång är en försäljningsökning på 105 % och en Google-Ads ROI på över 400% – Svårt att klaga!"
Erik Dahlen
beställare Lakritsroten

Paket

Basic*

Pris: 20.000 kr engångsavgift

 •  
  Google Ads-analys.
 •  
  Uppsättning av Google Ads-konto.
 •  
  Produktion av annonser t.ex. skriva annonstexter.
 •  
  Uppsättning av kampanjer och kampanjstruktur.
 •  
  Koppling till Google Analytics.
 •  
  Uppsättning av konverteringsspårning och mål.
 •  
  Individanpassad, digital, dynamisk rapport via Google Looker Studio.

Standard

Pris: 6.500 kr/mån hanteringsavgift

 •  
  Annonsbudget på 50 - 300 kr/dag.
 •  
  Löpande optimering mot KPI:er.
 •  
  Löpande möten med Googles kontostrateger.
 •  
  Utveckling och analys av er Google Ads-annonsering löpande.
 •  
  Månadsbaserad rapportering och uppföljning.
 •  
  Enbart 10% avgift.
 •  
  Rörlig annonsbudget.

Avancerad

Pris: 9.500 kr/mån hanteringsavgift

 •  
  Annonsbudget på minst 300 kr/dag.
 •  
  Löpande optimering mot KPI:er.
 •  
  Löpande möten med Googles kontostrateger.
 •  
  Utformning av en övergripande kampanjstrategi för att uppnå specifika försäljnings- eller leadsgenererande mål.
 •  
  Anpassad kampanjplanering för att utnyttja olika kampanjtyper och kanaler.
 •  
  Månadsbaserad rapportering och uppföljning.
 •  
  Enbart 10% avgift.
 •  
  Rörlig annonsbudget.

Tilläggstjänster

Kontoanalys

Pris beroende på kontostorlek och struktur

 •  
  Analys och verifiering av grundläggande kontoinformation och inställningar.
 •  
  Analys av kampanjstruktur.
 •  
  Analys av sökordslistor.
 •  
  Analys av annonstexter, annonskvalitet och tillägg.
 •  
  Analys av budgivningsstrategier.
 •  
  Konkurrentanalys.
 •  
  Strategisk rådgivning.

Optimering

Pris beroende på kontostorlek och struktur

 •  
  Strukturering av kampanj/er.
 •  
  Optimering av sökordsrapporter.
 •  
  Optimering av annonstexter.
 •  
  Optimering av annonstillägg.
 •  
  Optimering av konverteringsspårning.
 •  
  Analys av landningssida/or.
 •  
  Strategisk rådgivning.

Sökordsanalys

Pris beroende på kontostorlek och struktur

 •  
  Analys och identifiering av relevanta sökord för bransch.
 •  
  Utvärdering av sökvolymen för varje nyckelord och bedömning av konkurrenssituation.
 •  
  Rekommendationer för vilka nyckelord som bäst passar för olika typer av sökkampanjer.
 •  
  Identifiering av potentiella negativa sökord för att undvika oönskad trafik.
 •  
  Rekommendation av relevanta matchningstyper av sökord.
 •  
  Rekommendation för budgivning och kostnadsuppskattningar baserat på sökordsanalysen.
 •  
  Rekommendation för budgivning och kostnadsuppskattningar baserat på nyckelordsanalysen.

* 0 kr vid köp av löpande Google Ads i 36 mån

Referenscase

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt
Vi använder reCaptcha för att undvika få in spam.