​Konverteringsavtal (CRO)

Wasabi-Konverteringsoptimering

A/B-tester är en av våra arbetsmetoder för att kontinuerligt öka försäljningen via webbplatsen även efter lansering. Vad ett A/B-test består av är att göra tester på webbplatsen efter lansering där 50 % av besökarna ser en version av en sida, och 50 % ser en annan version av samma sida under en viss period. Efter periodens slut följer vi upp vilken version som har genererat bäst resultat. Vi låter sedan alla besökare se den vinnande versionen efter testet är slutfört.

Hur går detta till?

– Genomgång av er målgrupp och installation av statistikverktygen Google Analytics och Hotjar för videoinspelningar.

– Vi presenterar sedan de A/B-tester vi vill implementera efter genomförd analys av besökarbeteendet.

– A/B-testerna laddas upp skarpt på er webb. Om inte vi byggt er webb, måste ett script installeras.

– Ett test körs vanligtvis i 8-12 veckor beroende på besökarantalet.

– När testet har nått tillräckligt många besökare, presenterar vi utfallet av testet.

– Vi drar igång med nästa A/B-test och fortsätter öka försäljningen.


Frågeställning för att definiera prismodell för konverteringsavtal (CRO):

  • Förväntat snittordervärde per såld produkt i nya ehandeln?
  • Förväntad försäljning i den nya ehandeln på månadsbasis?
  • Förväntat TB per såld produkt i den nya ehandeln?

När vi fått svar på dessa frågor, så återkopplar vi med förslag på rabatterad grundproduktion där vi hittar ett upplägg att kunna fortsätta tjäna pengar tillsammans genom att fortsätta öka er konvertering och försäljning efter lansering. Detta är smart då man sätter sig i samma båt som sin webbyrå (det ligger ju givetvis i bådas intresse att försäljningen ska öka ordentligt), men också för att komma ner i produktionskostnad initialt.

En grundförutsättning för att skissa på ett konverteringsavtal är oftast att vi kör en budget för Google Ads vid lansering så vi får mycket trafik från början så vi har mycket försäljning att mäta, men där är vi övertygade om att företag som förstår konvertering är med på tåget.

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt
Vi använder reCaptcha för att undvika få in spam.