Varumärkesplattform

Varumärkesplattform

Förenar vision och identitet

Ett spretigt varumärke skapar förvirring hos kunden och sänker det allmänna intrycket av företaget, produkten eller tjänsten. Det går därför inte att underskatta vikten av att skapa en konsekvent ram som varumärket ska agera inom. Med en varumärkesplattform (brand profile) slår ni fast vad just ni står för och gör länken mellan den affärsidé och designprofil tydlig för alla anställda.

En varumärkesplattform är ett styrdokument som redogör för organisationens vision, affärsidé, mission, kärnvärden, tonalitet, varumärkeslöfte, varumärkesidentitet och positionering på marknaden. 

När webbyrån Wasabi Web gör varumärkesplattformar har vi av naturliga skäl en tonvikt på de designinslag som kommer prägla kundens webb. Vilken känsla ska webbplatsen skapa hos användaren? Vilket bildmanéer ska ni utgå ifrån? När får en accentfärg förekomma? Hur ska logotypen användas? Vilka typsnitt ska genomsyra all kommunikation? Hur ska varumärket se ut på trycksaker? Varje estetiskt element har en viktig roll i helhetsintrycket. 

Case – varumärkesplattform:

Google Rating
4.8
Bli kontaktad