Stora förändringar inom Google Analytics och Google Ads

 • E-handel
 • Lästid: 21 minuter

Förra året gjorde Google en av de största uppdateringarna på många år i sin SEO-algoritm och började fokusera på Page Experience och så kallade Core Web Vitals. Det kan du läsa mer om i vår artikel Vad är SEO? Sökmotoroptimering 2021

Nu är det dags igen, Google har gått ut med stora förändringar som har gjort och kommer göras i deras webbanalysverktyg Google Analytics och i annonsverktyget Google Ads i år samt nästa år. 

Hur kommer detta att påverka ditt företags webbanalys och digitala marknadsföring? Webbyrån Wasabi Web guidar dig igenom de största förändringarna som är aktuella just nu.

mitchell-luo-uzqq8oi7pxk-unsplash-scaled-1
edho-pratama-yeb9jdmhm6m-unsplash-scaled-1

Google Analytics Universal stängs ner fr.o.m. 1 juli 2023

En av de största Google-förändringarna som är aktuell just nu är den som handlar om webbanalysverktyget Google Analytics. Google Analytics har länge varit ett av Googles viktigaste verktyg och erbjudit många värdefulla funktioner inom webbanalys, konverteringsspårning, mätning, statistik och optimering av webbplatser. Hösten 2020 lanserades den nya versionen av Google Analytics, Google Analytics 4, som en betaversion. Google har sen dess jobbat på att utveckla och uppdatera den versionen med syfte att den en dag ska ersätta befintliga Google Analytics Universal. Nu har de meddelat att tiden är inne och att Google Analytics 4, eller GA4 som det förkortas, är redo att ta över. Det innebär att Google Analytics Universal kommer att stängas ner den 1 juli 2023. 

Hur påverkar det ditt företag?

Den vanligaste frågan vi får just nu i förhållande till det här är “Kommer det här att påverka mig och mitt företag?”. Det enkla svaret är: Ja, om du använder Google Analytics Universal idag så kommer den här förändringen att påverka ditt företag. Att Google Analytics stängs ner innebär att ingen data eller statistik kommer att samlas in i den versionen efter 1 juli 2023. All befintlig data som redan har samlats in där kommer dessutom försvinna inom en 6 månadersperiod efter nedstängningen. 

Så om du använder Google Analytics och inte byter till GA4 kommer du inte längre få viktig statistik om din webb i form av besöksstatistik, avvisningsfrekvens, besöksbeteende, konverteringsspårning och annan viktig data som kan vara värdefull för ditt företag och hur du jobbar med digital marknadsföring och optimering av webben. 

Varför stängs Google Analytics Universal ner? 

Google Analytics 4 är som namnet hintar om den 4:e versionen av webbanalysverktyget, så en del av förklaringen till varför den versionen nu ska ta över är naturlig utveckling. I den nya versionen har förbättringar till redan befintliga funktioner gjorts så väl som att nya versioner har lagts till. Bland annat så beskrivs GA4 som en mer flexibel analysplattform med stora möjligheter för detaljerad mätning. 

En annan del av varför Google har fattat det här beslutet har sin bakgrund i GDPR-lagen som trädde i kraft 2018 och Schrems II-domen som kom 2 år senare. 

GDPR innefattar en rad bestämmelser kring hur personuppgifter ska hanteras och i och med Schrems II är det inte längre tillåtet med så kallad tredjelandsöverföring av personuppgifter till t.ex. USA. Det påverkar Google och framförallt Google Analytics i allra högsta grad då verktyget gör just det, samlar in personuppgifter i form av webbplatsbeteende och skickar till USA, där Google har sin bas. Det kan läsa mer om i vår artikel Vad innebär Schrems II-domen för Google Analytics och din webbanalys?

I GA4 har Google dels tagit bort en del av de funktioner som samlar in data som strider mot GDPR och Schrems II-domen, och dels har de även möjliggjort för sätt att använda Google Analytics utan att skicka personuppgifter till USA. 

Vad behöver du göra nu? 

Om du är osäker på vilken version av Google Analytics ditt företag använder är det steg 1. Det kan du ta reda på genom att följa vår guide längre ner i artikeln. Om ditt företag använder Google Analytics Universal är det hög tid att implementera GA4. Eftersom att all historisk data som har samlats in i Google Analytics Universal inte kommer att flyttas över till GA4 så är det rekommenderat att sätta upp GA4 så snart som möjligt, implementera på er webb och använda båda versionerna parallellt. Genom att skapa en GA4 egendom redan nu kommer ditt företag hinna samla in ett kalenderårs data vilket kan vara väldigt värdefullt för er framtida webbanalys och ge er viktiga insikter om hur er webb presterar i förhållande till olika säsonger, årstider, högtider osv. 

När man skapar en GA4 egendom så överförs tyvärr inte de mål, konverteringsspårningar, och skräddarsydda anpassningar och uppsättningar som man har gjort i Universal-egendomen. Det betyder att även dem behöver sättas upp på nytt i GA4. 

Om du använder andra Googleverktyg som t.ex. Google Data Studio, Google Search Console och/eller Google Tag Manager behöver du även uppdatera dem så att de kopplas ihop med den nya GA4 egendomen. 

Hur kan Wasabi Web hjälpa ditt företag? 

Wasabi Web kan hjälpa till med allt från analys av befintliga Google Analytics och Google Tag Manager-konton, åtgärdsplaner och konsultation gällande vad ditt företag behöver göra för att bli redo för nedstängningen samt att skapa en GA4-egendom och flytta över befintliga eventuella mål, filter, händelsespårningar och andra specialanpassningar till Google Analytics 4.

Ta reda på om du använder Google Analytics Universal eller Google Analytics 4:

 1. Logga in på ditt Google Analytics-konto
 2. Klicka på ditt kontos namn högst upp i höger hörn, bredvid Google Analytics-loggan
 3. Då får du upp en lista med alla egendomar och appar ditt konto innehåller
 4. Om du har en egendom vars id (under egendomens namn) börjar med UA- så är det en Universal Analytics-egendom, dvs den gamla versionen av Google Analytics. 
 5. Om du har en egendom vars id (under egendomens namn) endast innehåller siffror så är det en Google Analytics 4 egendom
 6. Du kan också se vilken egendom du har genom att titta på hur översiktssidan ser ut då de 2 versionerna har olika layout
Skärmavbild 2022-05-25 kl. 16.59.43

Google Analytics Universal (den gamla versionen som kommer att stängas ner 1 juli 2023

Skärmavbild 2022-05-25 kl. 16.59.55

Google Analytics 4 (den nya versionen som alla kommer att behöva flytta över till innan den gamla versionen stängs ner)

mitchell-luo-imal8qld7tg-unsplash-1-scaled-1

Google uppdaterar policyn för Användarsamtycke i Europa för Google Ads

Som många Google Ads-användare redan har märkt började Google för en tid sen granska Google Ads-konton och kräva att innehavarna av dem skulle verifiera sig. Det är en del Googles process för att ge användarna bättre insyn i vilka som ligger bakom annonserna i sökresultatet. Det har hittills inte varit aktuellt för alla konton men dykt upp som en varning i vissa, slumpmässigt, utvalda konton. För att få bort varningen har Google begärt att man svarar på några frågor om innehavaren och administreringen av kontot samt att man skickar in något av nedanstående dokument:

 • Stiftelseurkund eller registreringsbevis
 • Försäkran om god status
 • Utdrag ur handelsregister
 • DUNS-certifikat

I samband med att Google påbörjade verifieringarna gick de även ut med att de uppdaterar sin policy för Användarsamtycke i Europa. Det innebär bland annat att de kommer att börja granska och i förlängningen kräva att annonsörer har korrekt inhämtning av samtycke (Cookie consent) där webbplatsbesökarna kan se och framförallt ge sitt samtycket till om och i så fall vilka kakor* de godkänner under sitt besök på respektive webb. Exakt hur Google kontrollerar att webbplatserna inhämtar samtycke på ett korrekt sätt i enlighet med GDPR har de än så länge inte specificerat. Men sen de började tillämpa den uppdaterade policyn 11 maj har de börjat lägga in varningar i Google Ads-konton vars annonser länkar till en webb som inte inhämtar samtycke alls alternativ inte gör det korrekt enligt Google. 

När måste man agera?
Då det numera inte bara krävs från Google utan även är lag på att inhämta samtycke korrekt enligt GDPR, läs mer om bakgrunden till detta i vår artikel om Schrems II-domen, så rekommenderar vi alla att se över sin uppsättning. Men när det gäller just Google Ads så kommer Google lägga in varningar i de konton som dem granskar och då måste kontoinnehavaren agera i enlighet med Googles policy.

Den uppdaterade policyn för Användarsamtycke i Europa innehåller punkter som beskriver vilket ansvar annonsören har när de använder Google Ads och då måste inhämta samtycke från slutanvändaren inom EU för att t.ex.:

 • Använda cookies och/eller annan lokal lagring om det krävs enligt rådande lagstiftning
 • All typ av insamling, delning och användning av personuppgifter i syfte att individanpassa annonsering

För att inhämtning av samtycke ska bli godkänd enligt den uppdaterade policyn måste den: 

 • Tydligt specificera alla parter som kan samla in, ta emot och/eller använda slutanvändarens personuppgifter
 • Tillhandahålla slutanvändaren med tydlig och lättförståelig information om samtliga parter och dess användning av personuppgifter
 • Erbjuda slutanvändaren möjligheten att avaktivera/aktivera de parter slutanvändaren ger eller inte ger sitt samtycke till

Vad händer om man inte agerar?
Om man får en varning gällande överträdelse av Användarsamtycke i Europa har man minst 7 dagar på sig att agera i enlighet med policyn. Väljer man att inte göra det kommer samtliga kampanjer och annonser i det aktuella kontot att stängas av omedelbart. Därefter måste man ansöka hos Google om att få aktivera kampanjerna igen, något som enligt erfarenhet kan ta tid, vara krångligt och dessutom först kan påbörjas efter att man har implementerat inhämtning av samtycke som uppfyller kraven. 

Vad behöver du göra nu?
Kontrollera ditt Google Adskonto regelbundet för att se om du har fått  denna varning, se i så fall till att åtgärda det inom den tidsperiod som anges.
Om du inte har fått en varning i ditt google Ads-konto rekommenderar vi att du ändå ser över inhämtningen av samtycke så att den är godkänd i enlighet med GDPR. 

Behöver du hjälp?
Wasabi Web kan hjälpa till att implementera inhämtning av samtycke som är godkänd av både Google och GDPR. Vi kan även vara behjälpliga med att föra dialogen med Google Supporten gällande detta i de fall det behövs för att få godkänt vid eventuell varning.

reza-rostampisheh-me4q1wherkc-unsplash-scaled-1

Utökade textannonser fasas ut från Google Ads

Jobbar du med Google Analytics idag för marknadsföra ditt företag och stärka den digitala synligheten? Vet du i så fall  vilken annonstyp dina kampanjer består av? Om inte så är det hög tid att ta reda på det då Google nu har börjat fasa ut en av de vanligaste annonstyperna, “Utökade textannonser”. 

När man skapar en annonskampanj med Google Analytics kan man välja mellan ett flertal olika annonstyper beroende på var man vill synas, hur man vill synas och vad man har för mål med sin digitala marknadsföring. En av de vanligaste och mest använda annonstyperna har vari så kallade utökade textannonser. Under våren 2022 meddelade Google att från och med 30 juni 2022 kommer det inte längre gå att skapa och/eller redigera utökade textannonser. 

Vad är utökade textannonser? 

Utökade textannonser består av upp till 3 rubriker på max 30 tecken styck samt upp till 2 beskrivningstexter på max 90 tecken styck. Även om man anger 3 rubriker och 2 beskrivningstexter så bestämmer Google, vid varje sökning, om endast 2 rubriker och 1 beskrivningstext eller alla ska visas. De tittar bl.a på parametrar som hur stor plats annonsen tar på skärmen beroende på enhet,, den exakta sökningen personen har gjort och personens tidigare sökhistorik och webbplatsbeteende. Oavsett om Google visar 2 eller 3 rubriker och 1 eller 2 beskrivningstexter så visas de i så fall upp enligt den ordningen de har lagts in. Visas 2 rubriker upp är det i så fall rubrik 1 och rubrik 2 som visas osv. Kvaliteten på utökade textannonser har visats i ett så kallat kvalitetsresultat, en poängsättning från 1-10. 

Vad är responsiva sökannonser?

Responsiva sökannonser är en mer dynamisk annonstyp. Den tillåter att man anger upp till 15 rubriker på max 30 tecken styck och upp till 4 beskrivningstexter på max 90 tecken styck. Den största skillnaden mellan Utökade textannonser och responsiva sökannonser är att Google kommer att välja fritt bland rubrikerna och beskrivningtexterna och, vid varje separat sökning, välja ut upp till 3 rubriker och upp till 2 beskrivningstexter som de anser skapar den mest lockande annonsen. Google kommer även välja i vilken ordning rubrikerna och beskrivningstexterna ska visas. Så till skillnad från tidigare när man har kunnat bestämma vilken rubrik och vilken beskrivningstext som alltid ska visas först så kommer Google nu anpassa detta helt fritt. Syftet är att kunna skapa unika annonser som är optimalt optimerade för varje respektive sökning vilket på sikt anses kunna öka klickfrekvensen markant. Kvaliteten på de responsiva sökannonserna avgörs av en så kallad annonsstyrka. Annonsstyrkan har just nu 5 nivåer, Ofullständig, Dålig, Medel, Bra och Utmärkt. 

Hur påverkar det ditt företag?

Från och med 30 juni 2022 kommer Google inte längre tillåta redigering av befintliga utökade textannonser och/eller att man skapar nya utökade textannonser. Google har inte meddelat när de utökade textannonserna kommer tas bort helt och hållet, så än så länge kommer befintliga utökade textannonser ligga kvar i kontot tills vidare. 

Det finns inget uttalat datum för om/när de utökade textannonsrna kommer tas bort helt och hållet. Men i och med denna ändring så kommer de responsiva sökannonserna troligtvis att vara premierade i sökresultatet efter 30 juni 2022. 

Det innebär att för att inte riskera att tappa digital synlighet bör du se till att alla annonsgrupper i dina Google Adskampanjer också innehåller responsiva sökannonser. Och att deras annonsstyrka är så hög som möjligt. 

Om du har för avsikt att låta dina utökade textannonser vara aktiva så länge som Google tillåter bör du dessutom se över dem och se till att de är utformade så som de ska vara innan de inte längre går att ändra på. 

Vad behöver du göra nu och hur kan Wasabi Web hjälpa ditt företag? 

Om du är Google Ads-kund hos Wasabi Web så kan du luta dig tillbaka och slappna av, vi sköter den här uppdateringen åt dig och ser till att dina kampanjer är redo i god tid innan 30 juni 2022. 

Om du inte är Google Ads-kund hos Wasabi Web är du varmt välkommen att kontakta oss så kan vi göra en analys av ditt Google Adskonto och boka in ett möte för att gå igenom hur vi kan hjälpa ditt företag på bästa sätt.

*Kaka/Cookie – En liten datamängd med information om tidigare besök som en webbserver skickar till en webbläsare och senare kan hämta därifrån. Används för att känna igen en användare som har besökt webben tidigare och även då vad den har gjort på webben vid tidigare besök. Denna statistik kan sen användas för bl.a webbanalys. 

Källa: Svenska datatermgruppen

Nyhetsbrev

Följ vad som händer på Wasabi Web

Få uppdateringar kring vad som händer på Wasabi Web och få de senaste nyheterna direkt i inkorgen. På så sätt riskerar du inte att missa något viktigt inom digital marknadsföring, design och säkerhet.

 • Prenumerera

Obligatorisk

Flera nyheter

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt