Wasabi Web presenterar

Ge Familjestöd

Ge Familjestöd

Kundcase

Ge Familjestöd är en verksamhet som främst arbetar med frågor som rör barn med skolproblematik. Med över 40 års erfarenhet inom branschen, specialkompetenser och unika arbetsmodeller utförs ett gediget arbete för att stödja barn och deras familjer genom svårigheter i skolmiljön. Deras långa historik och expertis möjliggör anpassade och effektiva insatser som syftar till att främja barns utveckling och välbefinnande i skolrelaterade sammanhang.

Utmaning

Wasabi Web har fått i uppdrag att utveckla Ge Familjestöds nya webbsida. Under workshopen identifierades flera utmaningar som behöver hanteras för att optimera webbplatsens effektivitet. En av de främsta utmaningarna är att tydligt kommunicera värdet av Ge Familjestöds konsulter för att öka intresset för individuella samtal och inkludering i direktupphandlingar. En annan utmaning är att diversifiera och öka antalet önskvärda uppdrag. Det är också viktigt att hitta balansen mellan att presentera tjänsterna utan att förlora fokus på de mjuka värdena, vilket gör det mer attraktivt för privatpersoner och andra kunder att ta kontakt. Slutligen behöver webbplatsen stärka Familjestöds auktoritet inom ämnet samt tydligt reflektera det genuina arbete som utförs.

Resultat

Genom att adressera de identifierade utmaningarna under workshopen har Wasabi Webs arbete lett till positivt resultat på den nya webbplatsen. Genom att ha skapat en ny webbplats där värdet av Ge Familjestöds konsulter kommuniceras, har detta genererat en ökad boknings-frekvens när det kommer till privatpersoner och organisationer. Vilket påverkar mängden individuella samtal och inkluderingen av Ge Familjestöd i direktupphandlingar. Genom att diversifiera och attrahera fler önskvärda uppdrag kan Familjestöd expandera sin verksamhet och erbjuda ett bredare spektrum av tjänster som möter marknadens behov.

Att hitta balansen mellan att inte framstå som en produkt och samtidigt fokusera på de mjuka värdena kommer Ge Familjestöd uppfattas mer tillgängligt och förtroendegivande för potentiella kunder. Detta kan resultera i ökad kontakt från både privatpersoner och andra kunder som söker stöd inom familje- och skolrelaterade frågor.

  • Ny webbsida
  • AI-genererade bilder
  • Drift

Intresserad?

Klicka nedan för att kontakta webbyrån Wasabi Web för att skapa motsvarande produktion som Ge Familjestöd.

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt