Wasabi Web presenterar

Forumtorget

Forumtorget

Kundcase

Forumtorget i Uppsala är en verksamhet som drivs av den ideella föreningen Centrum för AMP. Centrum för AMPs huvudsakliga arbete är att utveckla och ta hand om offentliga rum och platser. Målsättningen är att skapa trivsamma, trygga och levande platser som anpassas till alla årstider. För att göra arbetet möjligt samarbetar de med lokala föreningar och andra organisationer som är med och aktiverar platsen. Under året vann Wasabi Web hem uppdraget att öka verksamhetens digitala synlighet och positionering.

Utmaning

De utmaningar som synliggjordes under den inledande workshopen var att skapa en webbplats som blir ansiktet utåt för Forumtorgets verksamhet och plats. Webben skulle innehålla en kalendarium för kommande event, information om verksamhetens syfte samt agera som ett referensunderlag till partners. Webben behövde paketeras på ett tydligt sätt och vara lätt för mottagaren att navigera. 

Forumtorget lösning

Wasabi Web utgick från den inledande workshopen och levererade därefter en skräddarsydd lösning. Först och främst paketerades webben utifrån en tydlig struktur som kryddades med en levande design för att spegla platsen i digitalt format. Webben SEO-optimerades för att skapa förutsättningar för organisk synlighet på Google och kännedomen kring både verksamheten och platsen.  

Resultat

Tack vare Wasabi Webs insats har Forumtorget fått en digital plattform som positionerar verksamheten och platsen i en modern anda. SEO-analysen och ett anpassat innehåll har därefter ökat synligheten, inte bara för Forumtoget som fysisk plats, utan även på sökmotorer som Google. Insatsen resulterar i en ännu mer levande plats fylld med besökare och evenemang, detta ökar Forumtorget möjlighet att agera som en trygg, välkomnande och livlig plats för Uppsalabor. 

  • Ny webbplats producerad i WordPress
  • Efterfrågade nya funktioner
  • Grundlig SEO-analys

Intresserad?

Klicka nedan för att kontakta webbbyrån Wasabi Web för att skapa motsvarande produktion som Forumtorget.

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt