Wasabi Web träffar prins Daniel

FullSizeRender-244x300

Under våren fick Nils Engvall, delägare på byrån representera alla oss på Wasabi Web på prins Daniels entreprenörsdag, Prins Daniels fellowship i Stockholm.

Vi var ett av fem bolag från Uppsala som valdes ut för att delta. Syftet med dagen är att inspirera unga entreprenörer och skapa tillfälle för att bygga nätverk. I en gemensam diskussion delas erfarenheter och upplevelser kring entreprenörskap och tillväxt.