Kvalitetssäkring på Wasabi Web

Wasabi Web arbetar kontinuerligt för att förbygga risker för kvalitetsavvikelser genom att i alla delar av kravställnings- och produktionsprocesserna samla berörda parter för såväl funktionell som teknisk genomgång i tillämplig detaljnivå både internt och mot kund. Varje del måste godkännas både internt och av kund innan processen fortsätter.

Innan någon del av ett projekt på något sätt presenteras för kund, utvärderas och testas det internt på byrån av personer inom alla kompetensområden.

Varje vecka håller hela webbyrån veckomöten för att fånga upp nya rön, standards, krav, lagar och erfarenheter inom verksamhetsområdet. Dessutom diskuteras både generella och projektspecifika rutiner för att hela tiden effektivisera och kvalitetssäkra arbetet.

Wasabi Web har tydliga, dokumenterade rutiner för alla arbetsuppgifter i produktionsprocessen med olika dokumenterade ansvarsområden, både tekniskt och för att föra processen framåt. Genom att på detta sätt gå igenom varje projekt är alla medarbetare också införstådda med mål och syfte med projekten, vilket gör att alla jobbar åt samma håll. Ytterst ansvarig för att syfte, mål och krav möts är projektledaren för respektive projekt.

Då en viktig del av Wasabi Webs affärsidé är att hjälpa sina kunder att uppnå förbättrade resultat inom de syften och mål som fastställts är det en självklarhet att dessutom följa upp och mäta effekten av det utförda uppdraget.

Samtliga medarbetare på webbyrån får kontinuerlig kompetensutveckling för att hela tiden kunna möta såväl aktuella som sannolika framtida krav på verksamheten.

Nyhetsbrev

Följ vad som händer på Wasabi Web

Få uppdateringar kring vad som händer på Wasabi Web och få de senaste nyheterna direkt i inkorgen. På så sätt riskerar du inte att missa något viktigt inom digital marknadsföring, design och säkerhet.

  • Prenumerera

Obligatorisk

Flera nyheter

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt
Vi använder reCaptcha för att undvika få in spam.