Etik & Miljö på Wasabi Web

  • Nyhet
  • Lästid: 2 minuter

Frågor & svar kring webbyråns syn på etik & miljöfrågor

Hur betalar ni era skatter och sociala avgifter?
Företaget betalar skatter och avgifter månadsvis enligt gällande bestämmelser.

Har ni en miljöpolicy och strategi för hur den ska användas?
Företaget har en miljöpolicy som används i samband med inköp av utrustning och förbrukningsmaterial, samt i viss mån resor. Man har även infört källsortering på företaget som ett led av den miljöpolicy man satt upp. Utöver detta så försöker vi i även hålla ner vår pappersförbrukning i största möjliga mån. Både fakturor och avtal från företaget skickas digitalt såvida inte våra kunder saknar möjlighet att ta emot e-fakturor.

Har ni något arbete mot diskriminering på arbetsplatsen?
Företaget har idag startat ett arbete med mentorer för nyanställda medarbetare samt regelbundna avstämningar med personalen kring arbetsmiljön.

Tillämpar ni de löner och anställningsvillkor som allmänt gäller för arbete i er bransch?
Ja, företaget tillämpar löner och anställningsvillkor som gäller för vår bransch. Som ett led i vår strategi att behålla samt locka till oss kompentent personal har bolaget låtit personalen själva lista och bestämma förmåner, så idag erbjuder företaget även anställda träningskort, årliga hälsokontroller, fria vaccinationer, fri lunch, m.m.

Nyhetsbrev

Följ vad som händer på Wasabi Web

Få uppdateringar kring vad som händer på Wasabi Web och få de senaste nyheterna direkt i inkorgen. På så sätt riskerar du inte att missa något viktigt inom digital marknadsföring, design och säkerhet.

  • Prenumerera

Obligatorisk

Flera nyheter

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt