Wasabi Web presenterar

Säkerhetsbranschen

Säkerhetsbranschen

Kundcase

Säkerhetsbranschen är en organisation som fungerar som både en förening och en branschorganisation för säkerhetsföretag. Verksamheten arbetar för att samla och förena aktörer inom säkerhetssektorn och öka medvetenheten. Genom att skapa opinion kring frågor som bidrar till ett tryggare och säkrare Sverige. Medlemsbasen är över 500 företag, som tillsammans sysselsätter omkring 33 000 medarbetare. Deras viktiga arbete fokuserar på att säkerställa att medlemmarna besitter rätt kompetens, agerar ansvarsfullt och levererar tjänster av högsta kvalitet.

Wasabi Web fick under året uppdraget att ta Säkerhetsbranschen digitala närvaro till nya höjder!

Utmaningar

Säkerhetsbranschen framförde att de bland annat önskade att attrahera nya medlemmar genom den nya webbplatsen. Men framförallt förmedla värdet av Säkerhetsbranschen tydligare. De uttryckte även behovet av en “webbshop” utan kassa, med ett beställningsformulär. Dokumentbanken upplevdes som stökig och behövdes uppdateras med bättre struktur för att göra materialet mer lättillgängligt.

Lösning

För att uppfylla de förväntningar som identifierades under den inledande workshopen, var det nödvändigt för Wasabi Web att ta ett heltäckande tillvägagångssätt. Detta resulterade i utvecklingen av en ny webbplats i WordPress som inte bara är väldesignad och strukturerad, utan även utrustad med de funktioner som krävs för att möta de uttryckta behoven. Genom en grundlig SEO-analys har både innehållet och menystrukturen optimerats för att maximera synligheten på Google och därmed ge de bästa förutsättningarna för att nå målen.

Resultat

Wasabi Web lanserade en modern och ny webbplats för Säkerhetsbranschen, vilket inte bara lyfte intrycket av verksamheten, utan även skapade en blomstrande digital närvaro. Med en ny och fräsch framtoning samt en förnyad struktur – är webbplatsen nu ansikte utåt för hela organisationen.

Intresserad?

Klicka nedan för att kontakta webbyrån Wasabi Web för att skapa motsvarande produktion som Säkerhetsbranschen.

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt