Layout – Anpassa utseendet på nyhetsbehållaren

  • No title – Om du inte vill att nyhetsbehållaren ska ha någon titel.
  • Stretch images – Kryssa I den här rutan om du vill göra bilderna större på bredden.
  • Bigger headings – Visa rubriken i listan större.
  • Truncate title – Om rubriken få klippas för layoutens skull.
  • Title header font – Om rubriken få visas i samma font som huvudrubriker.
  • Hide excerpts – Dölj excerpt texten om det finns en.
  • Hide date – I fal man vil dölja datumet.
  • Hide category – I fal man vil dölja kategorier.
  • Show all – Om man vil kunna lista ut alla utan paginering. Obs! Gör detta bara när listan inte blir jätte långt, annars, kör News V1.
  • No post – Vilken tekst ska visas om ingenting finns.