Observera att alla fält som är markerade med en * är obligatoriska att fylla i.

V.align* – Justera rutans position överst, mitten eller längst ner.
Fade images – Kryssa i den här rutan om du vill att bilden ska suddas ut i kanterna.
Gradient – Kryssa i den här rutan om du vill att bilden ska vara tonad.
Boxes

Layout – Anpassa layouten på snabblänken
Image
– Klicka på Add Image och välj vilken bild du vill lägga till. Du kan välja bilder som redan finns i ditt bildbibliotek eller ladda upp nya. Vill du ladda upp nya bilder så kan du göra det genom att klicka på Upload Files i huvudmenyn och antingen ta select files för att välja bilder från datorn eller dra in bilderna i rutan.
Background – Välj om/vilken färg du vill att rutans bakgrund ska ha. Du kan t.ex göra den vit, svart eller enligt någon av företagets/varumärkets komplementssfärger.
Overlay* – Välj om/vilken överstrykningssfärg rutan ska ha.
Text color* – Anpassa färgen på texten genom att göra den antingen ljus eller mörk.

Link – Lägg till rutans länk och text
Link type*
 – Välj om rutan ska länka till en befintlig intern sida eller till en extern URL.

  • Extern
    Button*  – Ange den länk rutan ska länka till genom att klicka på Select Link och välja en intern befintlig sida/länk eller skriv in den URL du vill länka till.
  • Internal
    Label– Ange texten som ska stå på rutan.
  • Page* – Ange vilken sida du vill att rutan ska länkas till.