Fast links V2 – Snabblänkar

Med den här modulen kan du lägga till snabblänkar för att länka till undersidor. Till skillnad från modulen Fast links V1 så sträcker sig den här modulen över hela hemsidans bredd.

Observera att alla fält som är markerade med en * är obligatoriska att fylla i.

V.align– Justera rutans position överst, mitten eller längst ner.
Fade images – Kryssa i den här rutan om du vill att bilden ska suddas ut i kanterna.
Boxes

Layout – Anpassa layouten på snabblänken
Image
– Klicka på Add Image och välj vilken bild du vill lägga till. Du kan välja bilder som redan finns i ditt bildbibliotek eller ladda upp nya. Vill du ladda upp nya bilder så kan du göra det genom att klicka på Upload Files i huvudmenyn och antingen ta select files för att välja bilder från datorn eller dra in bilderna i rutan.
Background – Välj om/vilken färg du vill att rutans bakgrund ska ha. Du kan t.ex göra den vit, svart eller enligt någon av företagets/varumärkets komplementssfärger.
Overlay* – Välj om/vilken överstrykningsfärg rutan ska ha.
Text color* – Anpassa färgen på texten genom att göra den antingen ljus eller mörk.

Link – Lägg till rutans länk och text
Link type*
 – Välj om rutan ska länka till en befintlig intern sida eller till en extern URL.

  • Extern
    Button*  – Ange den länk rutan ska länka till genom att klicka på Select Link och välja en intern befintlig sida/länk eller skriv in den URL du vill länka till.
  • Internal
    Label* – Ange texten som ska stå på rutan.
    Page– Ange vilken sida du vill att rutan ska länkas till.