Social V2 används för att länka till olika sociala medier. 
Title* –
Lägg till titeln.
Networks – sociala medier som vill länkas till. Håll in command-knappen eller shift och välj de nätverken som du vill länka till. Se exempel nedan (bild 1 har jag markerat facebook och linkedIn).

1.

2.