Den här modulen skapar en skiljelinje, det kan vara bra att använda om du t.ex vill skilja på olika avsnitt på din hemsida eller dela upp text i tydliga stycken.

Usage – Du kan redigera inställningarna för skiljelinje i inställningarna under Options – Settings – Divider.

Use default – Kryssa i om du vill använda standardinställningarna för skiljelinje.