Type – Välj vilken typ av knapp du vill lägga till. Beroende på vilken knapp du väljer får du val för att anpassa knappens utseende.
Internal – Länka till en valfri undersida på din hemsida.

External – Länka till en extern hemsida.

Modal – Bädda in en video som en knapp.

Internal – Knapp som länkar till en intern sida.

Label* – Texten på knappen.

Page* – Välj vilken sida knappen ska länka till.

External – Knapp som länkar till en extern sida.

Link* – Välj vilken sida knappen ska länka till.

Modal – Knapp för att spela upp video.

Modal –  Välj vilken video knappen ska visa/var videon ska hämtas ifrån:

 • iFram/Embeded video – Bädda in en video från en annan plattform, t.ex. YouTub.
  Label* – Texten på knappen.
 • Source – Välj vilken källa/URL videon ska bäddas in från.
 • Label* – Texten på knappen.
 • Video – Välj en video från Medie biblioteket eller ladda upp en video.
 • File* – Klicka på Add File och välj vilken video du vill lägga till. Du kan välja videor som redan finns i ditt bildbibliotek eller ladda upp nya.

Allmänna utseendealternativ för samtliga typer av knappar.

Label* – Texten på knappen.

Style* – Välj vilken stil knappen ska ha.

 • Full background – Enfärgad bakgrund.
 • Border and color text – Färgad ram och färgad text.
 • Border and white text – Färgad ram och vit text.

Background* – Välj vilken färg knappen eller knappens ram ska ha

 • Brand – Företaget/varumärkets huvudfärg.
 • Overlay – Företaget/varumärkets komplementsfärger.

Vill du lägga till fler knappar kan du klicka på Add button och sedan välja knappens utseende och inställningar.