I många av modulerna kan du lägga till knappar för att länka till undersidor, externa sidor, filmer eller liknande. Du kan anpassa knappens inställningar och utseende så att det passar resten av din webbsidas design. Observera att alla fält som är markerade med en * är obligatoriska att fylla i.

Type – Välj vilken typ av knapp du vill lägga till. Beroende på vilken knapp du väljer får du val för att anpassa knappens utseende.
Internal – Länka till en valfri undersida på din hemsida.

External – Länka till en extern hemsida.

Modal – Bädda in en video som en knapp.

Internal – Knapp som länkar till en intern sida.

Label* – Texten på knappen.

Page* – Välj vilken sida knappen ska länka till.

External – Knapp som länkar till en extern sida.

Link* – Välj vilken sida knappen ska länka till.

Modal – Knapp för att spela upp video.

Modal –  Välj vilken video knappen ska visa/var videon ska hämtas ifrån:

 • iFram/Embeded video – Bädda in en video från en annan plattform, t.ex. YouTub.
  Label* – Texten på knappen.
 • Source – Välj vilken källa/URL videon ska bäddas in från.
 • Label* – Texten på knappen.
 • Video – Välj en video från Medie biblioteket eller ladda upp en video.
 • File* – Klicka på Add File och välj vilken video du vill lägga till. Du kan välja videor som redan finns i ditt bildbibliotek eller ladda upp nya.

Allmänna utseendealternativ för samtliga typer av knappar.

Label* – Texten på knappen.

Style* – Välj vilken stil knappen ska ha.

 • Full background – Enfärgad bakgrund.
 • Border and color text – Färgad ram och färgad text.
 • Border and white text – Färgad ram och vit text.

Background* – Välj vilken färg knappen eller knappens ram ska ha

 • Brand – Företaget/varumärkets huvudfärg.
 • Overlay – Företaget/varumärkets komplementsfärger.

Vill du lägga till fler knappar kan du klicka på Add button och sedan välja knappens utseende och inställningar.