Big banner V1 - Stor banner över hela hemsidans bredd

Big banner V1 – Stor banner över hela hemsidans bredd
Modulen Big banner V1 sträcker sig över hela hemsidans bredd och går att anpassa efter vilket innehåll du vill fylla den med.

Image – Lägg till en bild.
Image* – Klicka på Add Image och välj vilken bild du vill lägga till. Du kan välja bilder som redan finns i ditt bildbibliotek eller ladda upp nya. Vill du ladda upp nya bilder så kan du göra det genom att klicka på Upload Files i huvudmenyn och antingen ta select files för att välja bilder från datorn eller dra in bilderna i rutan.
Align* – Justera vilken del av bilden som ska vara centrumpunkten.
Background overlay – Justera bildens färgsättning genom att göra den ljusare eller mörkare. Det finns förinställda val för hur många procent ljusare eller mörkare du vill göra bilden.
Slider – Kryssa i Slider om du istället för en stillbild, vill ha ett bildspel som automatiskt växlar mellan bilderna. Välj hur många och vilka bilder du vill fylla bildspelet med. Rekommenderat bildantal är max 5 bilder. Tänk på att om du kryssar i slider så inaktiveras eventuell bild/video som du har valt i första steget.

Video – Lägg till en video
Video – Klicka på Add File och välj vilken video du vill ha. Videon ska vara i MP4-format och den bör inte vara längre än 15 sekunder.
Autoplay – Välj om du vill att videon ska spelas upp automatiskt i mobila enheter.
Videocover –

Content – Lägg till text
Precis som i en ordbehandlare kan textens utseende och disposition anpassas med hjälp av olika verktyg. Texten kan redigeras i det visuella läget där verktygen visas som ikoner och i textläget när ikonernas funktioner är utskrivna.

Small title – Underrubrik.
Big title –  Huvudrubrik.
Text – Skriv texten som ska läggas till i banner. Om du vill komplettera texten med t.ex en ikon kan du göra det genom att klicka på Add media. Läs mer om hur du kan redigera textens utseende.
SEO Title – Titeln som sökmotorerna läser och som är viktig för rankingen i sökordsoptimeringen. Du måste välja om du vill ha antingen Underrubriken eller Huvudrubriken som SEO-titel.

Buttons – Lägg till knappar
Vill du lägga till fler knappar kan du klicka på Add button och sedan välja knappens utseende och inställningar. Du kan max ha 2 knappar.

Layout – Anpassa bannerns utseende
Center – Klicka i denna ruta om du vill centrera eventuell text och knapp, annars ligger det vänsterställt.
Invert header –
Content color – Välj om texten ska vara mörk eller ljus.
Hide gradient – Klicka i den här rutan om du vill att bilden ska tonas ut i kanterna.
Big title size –  Välj storlek på rubriken.
Big title line height – Välj höjden på rubriken.
Full height –

Hjälpte manualen dig?

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt