Anchor point V1 – Länka till specifika ställen på din webbsida eller specifika textstycken
Den här modulen kan du använda om du har en sida med mycket text där viktiga delar hamnar under scroll. Då kan du med den här modulen länka till specifika stycken i texten genom att lägga in styckes ID.

Anchor ID – För att länka till ett specifikt stycke på samma sida skriver du in #youranchorid i koden i början av det stycket.