Anchor ID – För att länka till ett specifikt stycke på samma sida skriver du in ”#youranchorid” i koden i början av det stycket.