Google Ads – när du vill synas i rätt ögonblick

Google Ads är ett effektivt sätt att driva relevant trafik till din sajt. Wasabi Web hjälper dig att komma igång.

Google Ads-annonsering som leder till avslut

Utöver att webbsidan ska vara utvecklad i termer av konverteringfokuserad design (CRO) med tydliga mål är det självklart viktigt att rätt besökare landar på rätt och relevanta sidor på er webbsida. Den här delen brukar kallas för digital marknadsföring och där spelar Google Ads en otroligt viktig roll. Genom noggranna mätningar, väldefinierade analyser och kontinuerliga uppföljningar skapas underlag för att förbättra kvalitén på besökarna och i långa loppet öka ert företags resultat. Det är precis det sökmotormarknadsföring (SEM) handlar om – att hitta de mest inkomstbringande orden som ökar era intäkter!

Behöver ni hjälp med Google Ads? Kontakta oss på Wasabi Web!

 • Vi ser till att rätt kunder kommer in på rätt landningssidor.
 • Vi ser till att pricka in er faktiska målgrupp.
 • Vi sköter om allt och ni sköter ert företag.
 • Vi är transparenta genom hela arbetsprocessen.

Google shopping

Google Ads Shopping är en kraftfull annonslösning som är specifikt riktad till dig som vill marknadsföra ditt e-handelsföretag digitalt. Tjänsten möjliggör marknadsföring av produkter på Google-söksidor och andra relevanta platser på nätet. En stor fördel med Google Ads shopping är dessutom att annonsen visas längs upp på sidan av sökresultatet, som därmed hamnar över textannonser som visas nedan.

Effekten är en maximerad synlighet som når din målgrupp och främjar konvertering!

 • Visuell och produktfokuserad - Produktbilder, priser och titlar visas direkt i annonsen, vilket gör dem mer visuellt tilltalande och ger potentiella kunder en snabb översikt över produkterna.
 • Kvalificerad trafik - Annonser visas för personer som redan har ett intresse av produkterna. Vilket innebär att trafiken som genereras är mer benägen att konvertera till köp.
 • Detaljerad inriktning - Produktdata används som produktnamn, kategori, pris för att rikta in dina annonser mot relevanta målgrupper. Vilket ger en stor möjlighet att nå lönsamma och de mest potentiella kunderna.
 • Mätbara resultat - Google Ads ger omfattande rapporter om hur annonserna presterar, inklusive data om klick, konverteringar och avkastning på investeringen (ROI).
 • Hög synlighet - Produkterna visas inte bara i Google-söksidor utan även i Google Shopping-fliken, vilket gör att produkterna hamnar längst upp i resultatet.
 • Kostnadseffektivt - Med rätt optimering och inriktning kan Google Ads Shopping vara mycket kostnadseffektivt. Budgetar, budstrategier och prioritera de mest lönsamma produkterna anpassas för bästa resultat.

FAQ – Google Ads

Hur bör man jobba med Google Ads-annonsering?

Sökordsanalys

Sökordsanalys är en avgörande komponent i skapandet och optimeringen av Google Ads-kampanjer. Det är en process som involverar att noggrant välja och utvärdera de sökord eller fraser som ditt företag vill rikta in sig på i annonserna. Genom att göra detta kan du öka er kampanjs effektivitet och säkerställa att dina annonser når rätt målgrupp på Googles sökresultatsida. Analysen hjälper dig att undvika att slösa bort pengar genom att inte rikta in dig på irrelevanta sökord som inte genererar resultat.

Kampanjtyp och struktur

När du planerar dina annonser i Google Ads är det nödvändigt att först överväga både kampanjtyp och struktur. Kampanjstrukturen handlar om hur du organiserar dina annonser och sökord för att uppnå bästa resultat. Det är en central del av din annonseringsstrategi eftersom det påverkar hur du hanterar och optimerar dina kampanjer. Rätt kampanjtyp hjälper dig att nå din målgrupp på rätt plats och i rätt sammanhang. Det är också avgörande för att uppnå de resultat du strävar efter, vare sig det handlar om att öka webbplatsbesök, generera leads eller öka försäljningen.

Skapandet av annonser

För att skapa effektiva annonser i Google Ads måste du först välja rätt annonsformat, antingen text- eller visuell annonstyp, beroende på din kampanjtyp och mål. Dina annonstexter måste vara övertygande och innehålla tydliga handlingsuppmaningar (CTA) för att locka din målgrupp. För att säkerställa effektiviteten av dina annonser, måste du noggrant övervaka deras prestanda och optimera din kampanj kontinuerligt.

Löpande optimering

Det är avgörande med optimering och att kontinuerligt övervaka hur dina kampanjer presterar. Efter att ha samlat data är nästa steg att göra justeringar. Testa olika annonstexter, sökord och landingssidor för att se vad som fungerar bäst. Du kan även använda negativa sökord för att undvika irrelevanta exponeringar och klick.

När Wasabi Web sköter er Google Ads-annonsering löpande innebär det att vi regelbundet övervakar och utvärderar kampanjernas prestation. Vi förser er med skräddarsydda rapporter månadsvis som tydligt visar hur kampanjerna presterar och vilka resultat de genererar. Vidare ger vi rekommendationer och förslag för att maximera er annonseringens effektivitet. Vårt fokus är att säkerställa att er investering ger bästa möjliga avkastning.

Google Ads-processen hos Wasabi Web

Det är en rätt enkel process. Genom att vi på Wasabi Web får hantera era Google Ads-annonser går vi på ett uppstartmöte igenom hur kampanjerna ska utformas vilket inkluderar era och våra förslag på sökord och landningssidor, definiera segment samt göra en geografisk avgränsning.

Vi ser till att er digitala marknadsföring uppnår optimal effekt. Det är viktigt att se Google Ads-annonsering som en pågående process. Internet är ett föränderligt landskap vilket gör att användarna människors sökbeteendet på Google varierar och därmed är Google Ads-annonser även något som blir en flexibel och ombytlig process.

Med andra ord inget som förändrar världen över en natt. Till skillnad från traditionell media som exempelvis tidningsannonser går det genom Ads att kontinuerligt utvärdera, analysera och följa upp annonser och sökord – allt för att tillslut driva in rätt besökare och få dem att konverteras till kund.

Hur lång tid tar det innan man kan se resultat med Google Ads?

Tiden det tar att se resultat genom Google Ads varierar beroende på flera faktorer, inklusive din bransch, målgrupp, budget och annonstyp. Vissa företag kan se omedelbara resultat, medan det för andra kan det ta längre tid.

Generellt sett kan du förvänta dig att se initiala resultat inom de första veckorna av kampanjstart. Under denna tid är det viktigt att optimera och finjustera kampanjen så att man säkerställer att annonserna visas för rätt målgrupp. Långsiktiga resultat och fullständig kampanjoptimering kommer ta längre tid.

Att ha realistiska förväntningar och vara beredd på att göra justeringar baserat på data och prestanda är viktigt för att maximera effektiviteten av dina Google Ads-kampanjer.

Kan man förvänta sig mer än 100% ROI via Google Ads?

I vissa fall så är detta absolut möjligt. Här kan du som exempel läsa om det prisbelönade projektet från Wasabi Web där 8.000 kr gav 1,2 miljoner kr i försäljning för en kund via Google Ads.

Vad är skillnaden på Google Ads & SEO?

Google Ads och SEO (Search Engine Optimization) är båda strategier för att öka synligheten online, men de skiljer sig åt på flera sätt:

Resultat och tidsperspektiv:

Google Ads: Ger omedelbara resultat. Annonsen syns direkt när kampanjen startar, men resultaten kan minska om budgeten minskas eller om kampanjen inte är väloptimerad.
SEO: Tar tid att bygga upp. Optimering av webbplatser och innehåll kan ta månader innan de rankas högre i organiska sökresultat, men resultaten är mer långsiktiga.

Placering på sidan:

Google Ads: Annonsen visas vanligtvis över eller bredvid organiska sökresultat.
SEO: Organiska sökresultat visas under eller bredvid annonsplaceringarna.

Kostnad:

Google Ads: Kostnaden är direkt kopplad till annonsbudgeten. Du betalar varje gång någon klickar på din annons (CPC – Cost Per Click).
SEO: Kostnaderna är främst för initial optimering och innehållsskapande. Organiska sökresultat genererar trafik utan direkt kostnad för varje klick.

Både Google Ads och SEO kan vara effektiva strategier beroende på dina affärsmål och resurser. Många företag väljer att kombinera båda för att maximera sin online-närvaro.

Vad kostar annonsering via Google Ads?

Kostnaden för Google Ads-annonsering bestäms av flera faktorer och beräknas i en auktionssystemmodell. Här är några av de viktigaste faktorerna som påverkar kostnaden:

Sökordsval: Populära och konkurrensutsatta sökord tenderar att ha högre kostnader per klick (CPC) eftersom fler annonsörer tävlar om dem. När du väljer sökord bör du överväga relevans för din verksamhet och målgrupp.

Auktionsmetod: Google använder auktionsmodellen för att bestämma vilken annons som visas och var den placeras. Den högsta budgivaren vinner dock inte alltid auktionen. Google använder också Quality Score, som inkluderar kvaliteten på din annons, sökordsrelevans och användarupplevelse på landningssidan.

Quality Score: En hög Quality Score kan sänka dina kostnader och förbättra annonsens placering. Det uppmuntrar annonsörer att skapa relevanta annonser och tillhandahålla användbara sidor. Varje sökord får ett poäng från 1/10 – 10/10.

Geografiskt område: Kostnaderna för annonsering kan variera beroende på var dina målgrupper befinner sig. Det kan vara dyrare att annonsera i konkurrensutsatta geografiska områden.

Budget: Din dagliga eller månatliga budget påverkar hur mycket du kan spendera på annonsering. Om du har en låg budget kan det vara svårare att konkurrera i auktioner för konkurrensutsatta sökord.

Bransch och konkurrens: Vissa branscher är mer konkurrensutsatta än andra, vilket kan påverka kostnaderna för annonsering. Om det finns många företag som tävlar om samma sökord kan det driva upp priserna.

Det är viktigt att kontinuerligt övervaka och optimera dina Google Ads-kampanjer för att säkerställa att du får bästa möjliga avkastning på din annonseringsinvestering.

Hur tar ni betalt?

Vi tar en fast kostnad per mån + 10% av er annonsbudget i hanteringsavgift.

Detta finansierar skapandet av kampanjer, mätning och rapportering av annonser och framtida optimering.

Har ni t.e.x 10.000 kr i annonsbudget en månad så används 9.000 kr direkt i annonsbudget hos Google.

erik-dahlen-lakritsroten-telenor-arena google ads
"Detta är andra gången jag anlitar Wasabi Web. Resultatet denna gång är en försäljningsökning på 105 % och en Google-Adwords ROI på över 400% – Svårt att klaga!"
Erik Dahlen
beställare Lakritsroten

Basic*

20.000 kr
Engångskostnad

 •  
  Google Ads-analys
 •  
  Uppsättning av Google Ads-konto
 •  
  Produktion av annonser t.ex. skriva annonstexter
 •  
  Uppsättning av kampanjer och kampanjstruktur
 •  
  Koppling till Google Analytics
 •  
  Uppsättning av konverteringsspårning och mål
 •  
  Individanpassad, digital, dynamisk rapport via Google Looker Studio

Standard

6.500 kr / mån
Hanteringsavgift

 •  
  Månadsbaserad rapportering och uppföljning
 •  
  Löpande optimering mot KPI:er
 •  
  Löpande optimering av Google Ads-konto & kampanj
 •  
  Löpande möten med Googles kontostrateger
 •  
  Utveckling och analys av er Google Ads-annonsering löpande
 •  
  Enbart 10% avgift
 •  
  Rörlig annonsbudget

* 0 kr vid köp av löpande Google Ads i 36 mån

Utmärkelser & media

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.