• Före
  • Efter

846 % ökning av antalet sidvisningar i maj 2015 jämfört med juni 2015

Ihus

Under våren 2015 hade vi på webbyrån det stora nöjet att nås av beskedet att vi vunnit upphandlingen avseende en ny webb för ett av Uppsalas främsta fastighetsbolag mot näringslivet – Ihus.

Uppdraget bestod av kravställning, paketering och fullständig produktion av en ny webbsida utvecklad i WordPress. Såhär i efterhand kan det konstateras att webbyrån lyckades med sin ambition att skapa en webb som genererar försäljning – den nya sajten uppvisar en positiv trafikökning på samtliga relevanta mätvärden.

Besök hemsidan – www.ihus.nu

Läs mer

Vad gjorde webbyrån?

846 % ökning av antalet sidvisningar
Vill ni också öka er mobiltrafik?
Google Rating
4.8
Bli kontaktad