Hotell Fyrislund – Längre

HOTELLETS BEHOV

Under vintern 2012 kontaktade entreprenörerna Tomas Heller & Tony Thörnlund från Uppsala webbyrån Wasabi Web för att ta fram en ny webblösning åt deras Hotell i Uppsala – Hotell Fyrislund. Då Tomas och Tony insåg att köpprocessen hos hotellresenärerna hade förändrats markant under de senaste åren bestämde dom sig för att komma till vår webbyrå som fick uppgiften att hjälpa företaget att identifiera hur deras kunders besökarbeteende på webben såg ut.

Det första webbyrån upptäckte i sin förstudie var ett stort utfall av den dåvarande webbplatsens besök, som kom in via mobila enheter som smartphones och surfplattor. Detta var inte någon större överraskning för oss på webbyrån då hotellet ännu inte hade haft möjligheten att mobilanpassa sin webbplats på ett framgångsrikt sätt när vi först blev kontaktade för uppgiften. Webbyrån märkte även hur pass lite av besöken som faktiskt kom till avslut och genomförde en bokning via bokningssystemet som fanns implementerat på webbplatsen. Något förvånande då konkurrenterna redovisat en större ökning på bokningar via webben under de senaste året. Vi identifierade att problemet låg i en bristande struktur på webbplatsen, då den visserligen var estetiskt tilltalande, så framgick det tydligt att det inte hade gjorts någon tydlig plan för vad målsättningen på vad själva webbplatsen faktiskt var – vilket alltid bör vara utgångspunkten vid framtagandet utav en webbplats. Vi frågade kunden vad målet för hemsidan var och svaret var enkelt – att generera bokningar via webben, telefon och mail.

WEBBYRÅNS LÖSNING OCH UTFÖRANDE:

Det första vi gjorde var att skriva ned en tydlig kravspecifikation tillsammans med kunden om just vilka funktioner och attribut som skulle finnas på webbplatsen. Efter detta var bestämt så gick vi sedan vidare och ritade upp en wireframe av webbplatsen. En wireframe är vad vi på webbyrån kallar för motsvarigheten till en planritning för ett husbygge. Det är här vi på webbyrån ritar upp en grovskiss av webbplatsen med ett tydligt upplägg för positioneringen utav alla segment på webbplatsen, utan några som helst grafiska element. När vi sedan hade ritat upp en tydlig wireframe presenterade vi sedan den för kunden och gick igenom vår strategi för hemsidan och hur vi skulle hjälpa hotellet att skapa nya bokningar.

En av det mest påtagliga problemen vi upptäckte på deras gamla webbplats var avsaknaden av tydliga USP:ar (Unique selling points) för deras hotell. När webbyrån frågade kunden om dom hade några tydliga argument i deras koncept som gav besökare anledning att besöka just deras hotell fick vi en lång lista. Detta var för oss på webbyrån bland det viktigaste att lyfta fram i den nya designen. Tillsammans med en sticky-meny i footern (längst ned på skärmen) så placerade vi hotellets Unique selling points tillsammans med en tydlg CTA-knapp (call to action) som leder besökaren direkt till ett bokningssystem.

Sedan lansering har www.hotellfyrislund.se inte bara ökat sin position på Google under de attraktiva sökorden – Hotell i Uppsala. Men även fått en påtaglig ökning på bokningar via deras bokningssystem. Utöver att uppfylla det mest kritiska behovet för Hotellet (att öka antalet bokningar via webben) så såg webbyrån självklart till att bygga webbplatsen i Responsiv Design. Vilket gav oss chansen att bryta trenden med avhopp från mobil-besökarna på webbplatsen. Så här uttryckte sig kunden om webbyrån i samband med lanseringen utav hotellets hemsida.

”När vi tog beslutet att göra om vår webbplats var valet av samarbetspartner enkelt då jag har mycket goda erfarenheter av webbyrån Wasabi Web från tidigare projekt. Efter ett kort första möte där jag förklarade ungefär vad jag vill ha så presenterades en klockren skiss som vi sedan höll oss till hela vägen. Wasabi Web har producerat en lättöverskådlig & snygg sida som är enkel att manövrera samt förbättrat min sökordsoptimering väsentligt.”

Tomas Heller – VD, Hotell Fyrislund

Redo att öka er digitala försäljning?


Ange era kontaktuppgifter
så kontaktar vi er så snart vi kan

Obligatoriskt